Anonce

Anonce

Pokud chcete podat inzerát, výhodnì prodat èi koupit nìjakou vìc. Mìli by jste navštívit inzertní server Annonce. Mnoho lidí ale neví, jak se jméno tohoto inzertního serveru píše, a hledají slovo Anonce.

Boužel ani majitelé svým návštìvníkùm tuto zkuteènost nijak naulehèují, vlastní sice doménu www.anonce.cz, a pokud ji otevøete, tak zjistíte že stránky neexistují. Namísto toho, aby jste byli pøesmìrování na správnou doménu annonce.cz. Celkový poèet hledání Anonce oproti správnému výrazù je 1:4. To znamená, že 25% lidí má problémy s nalezením inzerce na Annonce.cz. Mìjte na pamìti, že vaše oblíbené inzertní noviny s nabídkou realit, zamìstnání, automobilù a mobilních telefonù se píší Annonce s dvìma N, a ne Anonce!


Èasto hledané fráze ala Anonce:

Doporuèujeme:

Copyright Vedle.cz